Kính Cơn Skymaster aviator f2

Liên Hệ

Kính cơn skymaster có gọng vàng đậm, kính ôm rất chặt khuôn mặt

Kính có nguồn gốc hong kong, có tất cả các đặc điểm của kính skymaster, giá rẻ nhất trong dòng AO

Mắt kính màu xanh ngả cỏ úa

Gọng kính vàng đậm, thân gọng có chữ khắc đầy đủ và không bị phai


Hotline: 0904 915 3770984 485 468