Rayban Tech 4388 Polarized New 2015

400.000  320.000 

Kính dáng vuông thời trang, gọng khá mảnh so với dòng truyền thống wayfarer , kết hợp các công nghệ và vật liệu mới như cao su , thép nhẹ , tròng polycacbonat khiến cho kính nhẹ nhàng hơn hẳn


Hotline: 0904 915 3770984 485 468